Vergetelheid 2

Vergetelheid 2

Vergetelheid 2

Mijn leven met relaties heb ik achter de rug wat mannen aangaat. Voor mij geen relatie meer n.a.v. verschillende ervaringen waarbij ik weet dat ik het niet meer aandurf. Er is een man in mijn leven, de vader van mijn zoon. Niemand anders kan zijn
plaats innemen. Gemengde techniek, opbouw wederom in een gelaagdheid van allerlei materialen. Het zijn de ervaringen die in laagjes bij mij gevormd zijn. Deze wil ik transparant hebben ten aanzien van mijzelf. Ik leer mijzelf kennen en
wil die gelaagdheid uiteindelijk afbreken naar puur mijzelf. Dit is een gelaagdheid in ervaringen.